โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

img22092561-01

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 หน่วยบริการวิชาการและกิจการพิเศษ และสาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงเรียนวัดขจรบำรุง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมในวันนี้เช่น การสาธิตแกะสลักผักผลไม้ และการสาธิตทำกุ้งเทมปุระทอดซอสมะขาม โดยอาจารย์พงษ์พิพัฒน์ มากช่วย และนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอาหาร โดยได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก

 

ทิพพาภรณ์ พัฒคายน ข่าว/ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ

 

สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.