Category Archives: ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

msc logo
รับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2564

งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำปีการศึกษา 2564  ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดการสมัครตามประกาศที่แนบท้าย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 งานกิจการนักศึกษา (คุณณัฐพล พัฒนา)   รับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น[อ่านต่อ]