เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 หน่วยบริการวิชาการและกิจการพิเศษ และสาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงเรียนวัดขจรบำรุง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การออกบูธของสาขาวิชาธุรกิจอาหาร การสาธิตแกะสลักผักผลไม้และการทำกุ้งเทมปุระทอดซอสมะขามโดยอาจารย์พงษ์พิพัฒน์ มากช่วย และนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอาหาร โดยได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก