โครงการผลิตสื่อรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

teen-pregnancy-prevention-09

เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ดร.เกวลิน อังคณานนท์ และอาจารย์ปิยะบุษ ปลอดอักษร พร้อมทั้งนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจออนไลน์ ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการการผลิตสื่อรณรงค์แบบสร้างสรรค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดสุุราษฎร์ธานี ณ ห้องบานบุรี อาคารทีปีงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

teen-pregnancy-prevention-09
teen-pregnancy-prevention-09
teen-pregnancy-prevention-09

 

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้กำหนดจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในมิติด้านการผลิตสื่อรณรงค์แบบสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการตัดต่อวิดีโอ การสร้างเอฟเฟ็กช์กับภาพเคลื่อนไหว เทคนิคการผลิต การสร้างกราฟิก การนำเสนอผลงาน กลุ่มเป้าหมายโครงการจำนวน  60 คน เป็นสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี/สภาเด็กและเยาวชนอำเภอ

 

teen-pregnancy-prevention-09
teen-pregnancy-prevention-09
teen-pregnancy-prevention-09

 

เครคิต รูปภาพจากเฟซบุ๊ก Kewalin Angkananon

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.