ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2566

ชื่อเรื่อง
ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2567
1 19 downloads
March 23, 2024
(ภาคกศ.บท.) ปฏิทินดำเนินงานวิชาการของนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี ประจำภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2566
1 3 downloads
January 18, 2024
เปลี่ยนแปลงประกาศปฏิทินดำเนินงานวิชาการนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
1 4 downloads
October 25, 2023
(ภาคกศ.บท.) ปฏิทินดำเนินงานวิชาการของนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
1 2 downloads
October 11, 2023
(ภาคปกติ) ปฏิทินดำเนินงานวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
1 3 downloads
June 20, 2023
(ภาคปกติ) ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
1 10 downloads
April 1, 2023
(ภาคกศ.บท.) ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
1 13 downloads
April 1, 2023
(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
1 16 downloads
February 27, 2023
(ภาคกศ.บท.) ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
1 18 downloads
November 22, 2022
(ภาคปกติ) ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
1 6 downloads
October 28, 2022
(กศ.บท.) ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ ประจำภาคเรียนฤดูร้อน
1 11 downloads
September 1, 2022
(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
1 7 downloads
July 20, 2022
(ภาคปกติ) ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
1 19 downloads
March 20, 2022
(ภาคปกติ ฤดูร้อน) ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ ปีการศึกษา 2564
1 6 downloads
March 19, 2022
(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
1 5 downloads
January 21, 2022
(ภาคกศ.บท.) เปลี่ยนแปลงปฏิทินดำเนินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
1 13 downloads
November 22, 2021
(ภาคปกติ) ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
1 8 downloads
October 15, 2021
(ภาคกศ.บท.) ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
1 7 downloads
September 17, 2021
(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
1 5 downloads
July 13, 2021
(ภาคปกติ) ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563
1 5 downloads
March 26, 2021
(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
1 4 downloads
February 12, 2021
(ภาคกศ.บท.) ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
1 7 downloads
January 22, 2021
(ภาคกศ.บท.) เปลี่ยนแปลงปฏิทินดำเนินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
1 4 downloads
December 8, 2020
(ภาคปกติ) เปลี่ยนแปลงปฏิทินดำเนินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
1 7 downloads
November 25, 2020
(ภาคปกติ) ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
1 9 downloads
October 9, 2020
(ภาคกศ.บท.) ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
1 5 downloads
August 25, 2020
(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
1 2 downloads
July 25, 2020