ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2565

ชื่อเรื่อง
(ภาคกศ.บท.) ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
1 5 downloads
November 22, 2022
(ภาคปกติ) ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
1 2 downloads
October 28, 2022
(กศ.บท.) ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ ประจำภาคเรียนฤดูร้อน
1 5 downloads
September 1, 2022
(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
1 5 downloads
July 20, 2022
(ภาคปกติ) ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
1 5 downloads
March 20, 2022
(ภาคปกติ ฤดูร้อน) ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ ปีการศึกษา 2564
1 2 downloads
March 19, 2022
(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
1 1 download
January 21, 2022
(ภาคกศ.บท.) เปลี่ยนแปลงปฏิทินดำเนินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
1 6 downloads
November 22, 2021
(ภาคปกติ) ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
1 7 downloads
October 15, 2021
(ภาคกศ.บท.) ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
1 4 downloads
September 17, 2021
(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
1 4 downloads
July 13, 2021
(ภาคปกติ) ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563
1 4 downloads
March 26, 2021
(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
1 3 downloads
February 12, 2021
(ภาคกศ.บท.) ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
1 5 downloads
January 22, 2021
(ภาคกศ.บท.) เปลี่ยนแปลงปฏิทินดำเนินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
1 3 downloads
December 8, 2020
(ภาคปกติ) เปลี่ยนแปลงปฏิทินดำเนินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
1 6 downloads
November 25, 2020
(ภาคปกติ) ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
1 8 downloads
October 9, 2020
(ภาคกศ.บท.) ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
1 3 downloads
August 25, 2020
(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) ปฏิทินดำเนินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
1 1 download
July 25, 2020