คณะวิทยาการจัดการ มรส. ขอแสดงความยินดีแก่นายธีระศักดิ์ บุญพันธ์ และนายนิวัฒน์ ศรีไวยพราหมณ์ นักศศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด หรือในชื่อ “ทีมโต้รุ่ง” ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดคลิปวิดีโอความยาว 3 นาที เดือนตุลาคม 2563 ในหัวข้อ Creative Idea ดัน Street Food ไทยให้ดังไกลทั่วโลก ภายใต้กิจกรรม Smart start Idea by GSB Startup โดยความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน กับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยจำนวน 70 แห่ง