ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบถ่ายทอดสดแบบเวลาจริง (Real Time) ประจำปี 2556 หลักสูตร การบริหารจัดการสมัยใหม่

{edocs}/document/mscnews/0821.pdf,100%,500{/edocs}

ดาวน์โหลด โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบถ่ายทอดสดแบบเวลาจริง (Real Time) ประจำปี 2556 หลักสูตร การบริหารจัดการสมัยใหม่  [pdf]

สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงชื่อได้ที่สำนักงาน คณะวิทยาการจัดการ ก่อนการจัดอบรมในแต่ละหัวข้อวิชา อย่างน้อย 2 วัน