ข่าวงานวิจัย

ขอแจ้งรายชื่อนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  ดาวน์โหลด  ขอแจ้งรายชื่อนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนแผ่นดิน ประจำป..

ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบ 2563 (เป้าหมายที่ 3)

  ดาวน์โหลดเอกสาร ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำ..

บริษัทนำเที่ยว นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อยอดธุรกิจจนได้รับรางวัลในแคมเปญ Thailand Food Tourism Challenge

บริษัทนำเที่ยว ทีม 5 R ได้นำเอางานวิจัยเรื่อง ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อเชื่อมโ..

ป.ป.ช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุน ทุนวิจัย ปีงบฯ 2561

สำนักงาน ป.ป.ช. (คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจ..

หน่วยวิจัยประชุมติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 หน่วยวิจัยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดย ดร.อนุม..

ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  ดาวน์โหลดเอกสาร  ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ..