ข่าวงานวิจัย

บริษัทนำเที่ยว นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อยอดธุรกิจจนได้รับรางวัลในแคมเปญ Thailand Food Tourism Challenge

บริษัทนำเที่ยว ทีม 5 R ได้นำเอางานวิจัยเรื่อง ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อเชื่อมโ..

ป.ป.ช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุน ทุนวิจัย ปีงบฯ 2561

สำนักงาน ป.ป.ช. (คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจ..

หน่วยวิจัยประชุมติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 หน่วยวิจัยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดย ดร.อนุม..

ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  ดาวน์โหลดเอกสาร  ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ..

โครงการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำมาสู่การพัฒนาเป็นโจทย์วิจัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา หน่วยวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการเสวนา แลก..

ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)”

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบงานวิจัยทั่วประเ..