ข่าวงานวิจัย

ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย เงินกองทุนวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย เงินกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [DOC] ร..

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ปีงบประมาณ 2563

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบป..

นักวิจัย วจก ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้บริบทด้านวิจัยกับนักวิจัยต่างชาติ

เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 มกราคม 2562 ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และนักวิจัยสังกัดคณ..

แบบฟอร์มการยื่นขอการรับรอง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (อัปเดต 8 พ.ย. 2561)

ขอแจ้งให้นักวิจัยรับทราบ เนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้..

ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัย ปีงบฯ 2562

  ดาวน์โหลด ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัย ปีงบฯ 2562   [PDF] CMR-2.2.1 ข้อเสนอโครงก..

ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัย เงินกองทุนวิจัย ปีงบฯ 2562

  ดาวน์โหลด  ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัย เงินกองทุนวิจัย ปีงบฯ 2562   [PDF] Download Nulled WordPress Themes