ข่าวงานวิจัย

ปฏิทินการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ.2565

  ดาวน์โหลด   ปฏิทินการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ..

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

  ดาวน์โหลด  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย ประจ..

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบฯ 2566

  ดาวน์โหลด ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุน Fundamental Fund ปีงบประมาณ 2566   [pdf] ประกาศประเด็นการวิจัย..