ติดต่อคณะวิทยาการจัดการ

วันและเวลาเปิดทำการ

 • วันจันทร์ - วันศุกร์
  08:30 - 16:30
 • วันเสาร์ - วันอาทิตย์
  08:30 - 16:30

ช่องทางการติดต่อ

 • คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • 272 หมู่ 9 ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
 • 0 7791 3369
 • 0 7791 3370
 • msc@sru.ac.th
 • http://www.facebook.com/คณะวิทยาการจัดการ-มราชภัฏสุราษฯ-433547406669187/

Quick Inquiry

หมายเลข IP PHONE คณะวิทยาการจัดการ