ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฟรีโยคะเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1 และ 2

{edocs}/document/mscnews/1054.pdf,100%,500{/edocs}

ผู้สนใจสามารถลงชื่อได้ที่สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ภายใน วันที่ 15 กรกฎาคม 2556

ดาวน์โหลด ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฟรีโยคะเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1 และ 2 [pdf]