โครงการอบรม เรื่อง เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน

ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุน
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้อง VDO Conference  อาคารทีปีงกรรัศมีโชติ
ลงชื่อสมัคร เข้าร่วมโครงการได้ที่ สำนักงาน คณะวิทยาการจัดการ  ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2556