วจก. ปิดทำการอาคารเป็นการชั่วคราว พร้อมปรับรูปแบบการให้บริการเป็น Work From Home ตั้งแต่ 28 ส.ค. – 3 ก.ย. 2564 

S__42721293

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปิดทำการอาคารเป็นการชั่วคราวและปรับรูปแบบการให้บริการเป็น Work From Home ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564  กรณีท่านต้องการติดต่อประสานงานกับสำนักงาน สามารถติดต่อได้โดยตรงตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้ง

 

 

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.