ขอแจ้งกำหนดการโครงการอบรม “การพัฒนาหลักสูตรในยุคบริหารการเปลี่ยนแปลง”