ขอเชิญนักศึกษา ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “มือใหม่หัดสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ BY ศูนย์คอมพิวเตอร์”

training-line-sticker

ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษา ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร มือใหม่หัดสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ by ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (หลักสูตร 12 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 ณ ห้องปฎิบัติการทางภาษา 1 ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ รับจำนวน 40 คนเท่านั้น สนใจสมัครร่วมโครงการได้ที่ <สมัครอบรม>

ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ นักศึกษาที่ร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์การอบรม จะได้รหัสกิจกรรม ฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมวุฒิบัตร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 077-913-330