ประชาสัมพันธ์โครงการ “เซรามิกเพื่อการค้าและสรรหาผู้ประกอบการรายใหม่”

{edocs}/document/mscnews/2014/training-ceramics-for-trade.pdf,100%,500{/edocs}

ผู้สนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

ดาวน์โหลด ประชาสัมพันธ์โครงการ “เซรามิกเพื่อการค้าและสรรหาผู้ประกอบการรายใหม่”  [pdf]

Blog Attachment