วจก.ร่วมใจแต่งผ้าไทยทุกวันพฤหัสบดี

textiles-thailand