ทีมไข่เค็ม ธุรกิจอาหาร มรส. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน Tiparos Challenge 2020 Rising Star Chef

TiparosChallenge2020-11

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ ทีมไข่เค็ม ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีสมาชิกในทีมประกอบด้วย นางสาวณัฐกานต์ วิชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นายพงศ์ภัค บำรุงศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นายฐาปกรณ์ วรารัตนพงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาธุรกิจอาหาร และทีมงานสตาฟ ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จาก 16 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน Tiparos Challenge 2020 Rising Star Chefมหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563

อาจารย์วัชรี พืชผล ประธานสาขาวิชาธุรกิจอาหาร กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นมาเป็นปีที่ 3 แต่เราร่วมกิจกรรมนี้เป็นครั้งแรก ในตอนแรกพวกเราคิดแค่ว่าอยากพานักศึกษาออกมาหาประสบการณ์ รางวัลที่ได้จึงนับว่าเป็นกำลังใจให้นักศึกษาที่แข่งขัน รวมถึงแรงผลักดันให้สาขาเราพัฒนาต่อไป

อาจารย์พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจอาหาร ผู้ฝึกซ้อมนักศึกษา ให้ความรู้สึกว่าภาคภูมิใจในรางวัลที่ได้รับ เพราะเบื้องหลังกว่าที่จะได้รับรางวัลมานั่น คือความตั้งใจ และมุ่งมั่นของนักศึกษา โดยต้องขอขอบคุณการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และคณะวิทยาการจัดการ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เดินทางตามหาความฝัน และสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาในรุ่นต่อไป และต้องขอขอบคุณ ตรา ทิพรส ที่จัดกิจกรรมดี ๆ ในครั้งนี้

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.