วจก เข้าร่วมกิจกรรม พิธีเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติ ประจำปี 2561

flag-of-thailand-03

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม พิธีเคารพธงชาติ และ ร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณหน้าหอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

flag-of-thailand-03
flag-of-thailand-03
flag-of-thailand-03

กิจกรรมในวันนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วนต่างร่วมจิตร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน สวมเสื้อสีเหลืองและชุดจิตอาสา เพื่อแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีของชาวราชภัฏสุราษฎร์ธานี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา นำร้องเพลงชาติ กล่าวราชสดุดี และพบปะผู้เข้าร่วมพิธี ตามลำดับ

 

flag-of-thailand-03
flag-of-thailand-03
flag-of-thailand-03

 

ดูภาพทั้งหมด ได้ที่ กิจกรรมร้องเพลงชาติและเคารพธงชาติ

ภาพจาก คุณอดิสรณ์ เนาวโคอักษร
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

เพลงชาติไทย

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย

ทำนอง: พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร)
คำร้อง: พันเอก หลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์)
เรียบเรียงบทความใหม่โดย http://ร้องเพลงชาติไทย.blogspot.com

 

สาระความรู้ 

บล็อครวบรวมประวัติความเป็นมาเพลงชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.