ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนวิจัย”

ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนวิจัย” ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม บี พี สมิหลา โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ที่ปรากฎข้างล่าง

1892-techniques-writing-research-proposals

 

ดาวน์โหลด   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนวิจัย”  [PDF]

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.