คณะวิทยาการจัดการ ออกบูทนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ TCAS62

guide-students-tacs62-23

คณะวิทยาการจัดการ ออกบูทนิทรรศการให้ความรู้แนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียน ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

 

guide-students-tacs62-23
guide-students-tacs62-23
guide-students-tacs62-23

 

โดยมี ผู้บริหารคณะ คณาจารย์แต่ละหลักสูตร เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนวิชาการ สโมสรนักศึกษา และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งแนะแนวการศึกษาต่อ แนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี การแจกโบรชัวร์แผ่นพับ กิจกรรมสร้างสีสรรความบันเทิง และความประทับใจแก่ผู้มาร่วมงาน ดังนี้

 

guide-students-tacs62-23
guide-students-tacs62-23

 

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาธุรกิจอาหาร สาธิตการทำขนมไทย เช่น ลูกชุบ ขนมน้ำดอกไม้ ขนมชั้น คัพเค้กแฟนซี เป็นต้น 

 

guide-students-tacs62-23
guide-students-tacs62-23
guide-students-tacs62-23
guide-students-tacs62-23
guide-students-tacs62-23
guide-students-tacs62-23
guide-students-tacs62-23

 

สำหรับโครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ได้ตระหนักถึงการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้วยระบบ TCAS โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ได้เชิญคุณพีระพงศ์ ตริยเจริญ นักวิชาการ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มาบรรยายเรื่อง “การรับนักศึกษาในระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562″ แก่นักเรียน ครูแนะแนว และผู้สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อสร้างเครือข่ายครูแนะแนวในเขตภาคใต้ตอนบนให้ทราบถึงรายละเอียดและขั้นตอนการรับสมัครด้วยระบบ TCAS 62 และเพื่อสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่นักเรียน/นักศึกษา อย่างถูกต้อง

 

คลิกเพื่อดูรายละเอียด  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS 2562

 

 

guide-students-tacs62-23
guide-students-tacs62-23
guide-students-tacs62-23

 

ในช่วงบ่ายเป็นการเสวนา เรื่อง “เด็ก Gen Z พูดอย่างไรให้เข้าใจ สื่อสารอย่างไรให้รู้เรื่อง” โดยวิทยากร คุณพีระพงศ์ ตริยเจริญ นักวิชาการ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) คุณแก้วตา ปริศวงศ์ Co-Producer และคนเดินเรื่องรายการคนค้นคน คุณภัทราพร สังข์พวงทอง ครีเอทีพและผูัดำเนินรายการ “กบนอกกะลา” และ อาจารย์นาวิน วงศ์สมบุญ เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

guide-students-tacs62-23
guide-students-tacs62-23
guide-students-tacs62-23

 

ดูภาพทั้งหมด  โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
ภาพจาก คุณอดิสรณ์ เนาวโคอักษร
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.