ตัวแทนจากคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประกวดดาวเดือนเฟรชชี่ มรส.

star-freshy-sru-2557