ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในกิจกรรมแข่งขันกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2557

ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา”ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 10″ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 17.30 น. และร่วมในกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ สนามกีฬากลางของมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลด บันทึกข้อความ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาระหว่างคณะของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557  [pdf]

กำหนดการ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2557 “ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 10”  [pdf]

โปรแกรมการแข่งขันกรีฑา กีฬาภายในระหว่างคณะภาคปกติ ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2557  [pdf]