กำหนดการ วันวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

banner-msc-academic-2019

ขอเชิญเข้าร่วมงานและเป็นกำลังใจให้นักศึกษาในกิจกรรม วันวิชาการ คณะวิทยาการจัตการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภายในงานเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา และเพื่อเป็นเวทีที่มอบโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการและเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่ ๆ กำหนดจัดขึ้นวันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ คณะวิทยาการจัดการ และหอประชุมวชิราลงกรณ

 

schedule-msc-sru-academic-2019

 

ดาวน์โหลดเอกสาร [PDF]

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.