ข่าวงานวิจัย

แบบฟอร์มการยื่นขอการรับรอง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (อัปเดต 8 พ.ย. 2561)

ขอแจ้งให้นักวิจัยรับทราบ เนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้..

ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัย ปีงบฯ 2562

  ดาวน์โหลด ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัย ปีงบฯ 2562   [PDF] CMR-2.2.1 ข้อเสนอโครงก..

ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัย เงินกองทุนวิจัย ปีงบฯ 2562

  ดาวน์โหลด  ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัย เงินกองทุนวิจัย ปีงบฯ 2562   [PDF] Premium WordPress Themes Download

รับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย เงินกองทุนวิจัย ปีงบ 2562

  ดาวน์โหลด  รับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย มหาวิ..

นักวิจัยรายงานความก้าวหน้า(รอบ 6 เดือน) เงินกองทุนวิจัย ปีงบฯ 2561

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 หน่วยวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครง..