ข่าวงานวิจัย

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”

  ดาวน์โหลด    ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจั..

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

  ดาวน์โหลด ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ..

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

  ดาวน์โหลด ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  [pdf]   Premium WordPress..

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

  ดาวน์โหลด ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ..

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบ..