เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการทำงานช่วงปิดภาคเรียน ร้าน 7-ELEVEN

recruitment-cp-all

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ สำนักทรัพยากรบุคคลมณฑล RSN บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการทำงานช่วงปิดภาคเรียน ณ ร้านเซเว่นอิเลฟเว่น (7-ELEVEN) ในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การทำงาน มีรายได้ระหว่างฝึกงาน ได้ฝึกฝนการสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

เริ่มทำงาน

วันที่ 1 เมษายน – 22 มิถุนายน 2562

 

คุณสมบัติ

  • เป็นนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ อายุระหว่าง 18-25 ปี
  • มีใจรักและมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
  • มีความซื่อสัตย์สุจริต
  • ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ

 

ค่าตอบแทนและสิ่งสนับสนุน

  • ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนรวมค่าครองชีพ (เฉลี่ยวันละ 400 – 424 บาท)
  • สนับสนุนที่พักฟรีระหว่างทำงาน และค่าเดินทางไปทำงานครั้งแรก
  • เกียรติบัตรผ่านการปฏิบัติงานกับบริษัท

 

ทั้งนี้ เปิดรับสมัครจำนวน 60 คน นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (วจก.1) โดยจะทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 – 22 มีนาคม 2562 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายธนากร โพชากรณ์ โทร. 0 7791 3369

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.