กำหนดการถ่ายภาพบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 13 ธ.ค. 2563 (ซ้อมใหญ่) ณ คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1

photography-schedule-msc63-1

ลำดับการถ่ายภาพบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 – 12.30 น. ณ คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 ***เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยสามารถจองภาพบัณฑิตได้หลังจากถ่ายภาพหมู่
1.ภาพหมู่สาขา 650.-
2.หมู่คณะ 850.-
3.ภาพหมู่สาขา+คณะ 1,400.-
และค่าจัดส่งทุกประเภท 180.-
สอบถามรายละเอียด โทร. 077-913369 📱www.msc.sru.ac.th

ถ่ายภาพบัณฑิต วจก.
ถ่ายภาพบัณฑิต วจก.
ถ่ายภาพบัณฑิต วจก.
Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.