หน่วยบริการวิชาการและกิจการพิเศษลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อผลิตสื่อออนไลน์ ณ ตลาดประชารัฐใต้เคี่ยม

online-media-production-talat-tai-khiam-03

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 หน่วยบริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ นำทีมโดยอาจารย์ดาริน รุ่งกลิ่น ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและพูดคุยกับคณะกรรมการบริหารตลาด เพื่อจัดทำเว็บไซต์และเพจเฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์ตลาด ณ ตลาดประชารัฐใต้เคี่ยม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

 

 

 

 

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.