คณะวิทยาการจัดการ ร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์

to-offer-food-to-the-monks-01

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.45 น. ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ บุคลากรหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ร่วมแต่งผ้าไทยในกิจกรรมตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ เรือน 4 ภาค สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

to-offer-food-to-the-monks-01
to-offer-food-to-the-monks-01
to-offer-food-to-the-monks-01
to-offer-food-to-the-monks-01

 

กิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักศิลปะและวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน โดยในเดือนพฤศจิกายน 2561 มีหน่วยงาน เช่น คณะวิทยาการจัดการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา องค์การนักศึกษาภาคปกติ และสภานักศึกษา เป็นเจ้าภาพ

 

to-offer-food-to-the-monks-01
to-offer-food-to-the-monks-01

 

เรือน 4 ภาค สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สัญลักษณ์แห่งความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ด้วยการจัดผังวางตัวเรือนทั้ง 4 ภาค ตามเข็มนาฬิกาประกอบด้วยเรือนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง ให้ตั้งอยู่ภายในพื้นที่มีลักษณะเชื่อมโยงกันด้วยกันและกัน ด้วยทางเดินเชื่อมต่อกัน เปรียญเสมือนการเชื่อมโยงวัฒนธรรมของแต่ละภาค โดยอาศัยมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น และตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ เป็นกลไกสำหรับในการขับเคลื่อนเชื่อมโยงวัฒนธรรม ข้อมูลจากเพจ เรือนไทยสี่ภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

 

to-offer-food-to-the-monks-01
to-offer-food-to-the-monks-01
to-offer-food-to-the-monks-01

 

ดูภาพทั้งหมด ได้ที่  ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เรือนไทย 4 ภาค มรส.

ภาพจาก คุณอดิสรณ์ เนาวโคอักษร
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.