วช. เปิดรับ ข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ในประเด็นสำคัญของประเทศ ปีงบ 2563

ขอเชิญชวนนักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 ครั้งที่ 1 จำนวน 22 กลุ่มเรื่อง รายละเอียดตามกรอบการวิจัย ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrms.go.th

 

1853-nrct-accepts-proposals-fiscal-year-2563

 

ดาวน์โหลด

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.