ผลการตัดสินกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนสิงหาคม 2563 หัวข้อ นำเสนอธุรกิจโดดเด่น สุดยอดเพชรประจำท้องถิ่น

ผลการตัดสินกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมส่งผลงานจำนวน 5 ทีม จา..

องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมพิธี ไหว้ครู 2563

องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมพิธี ไ..

Partner วจก. ร่วมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นตอบโจทย์ Reskill & Upskill การทำงานในอนาคต

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ตลาดหลักท..

Shopee 9.9 Contest 2020 : Shopping New Normal ไอเดียเจ๋ง อย่าเก็บไว้! มาร่วมแชร์ไอเดียกระตุ้นชอปปิงออนไลน์ในยุค New Normal

บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดใ..

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชา..

องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญนักศึกษาปี1 และ ปี2 เข้าร่วมกิจกรรม วิศวกรสังคม

องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน..

สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ลงแขกหนำข้าวเรียนรู้เมล็ดพันธุ์ข้าวไร่อินทรีย์

20 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาธุรกิจเกษตร คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการลงแขกหนำข้าวเรียนรู้เมล็ดพัน..

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ “MSC ปังต่อไม่รอแล้วนะ”

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขอกำหนตตำแหน่งท..