สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ปีงบประมาณ 2563

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบป..

วจก. เร่งพัฒนาคณาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อนันดา ลันตา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ หน่วยพัฒนาบุคลากรคณะวิ..

วจก. เปิดบ้านหลังใหม่จัดสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือ วจก. 5+2 ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 10-11 เมษายน 2562 ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะวิ..

กำหนดการโครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือ วจก 5+2 ครั้งที่ 9

ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมแสดงพลังและเป็นเจ้าภา..

วจก จับมือ ซีพีออลล์ มอบโอกาส นศ.ทำงานช่วงปิดเทอมร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และสำนักทรัพยากรบุ..

เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการทำงานช่วงปิดภาคเรียน ร้าน 7-ELEVEN

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ สำนักทรัพยากรบุคคลมณฑล RSN บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) เปิดรับสม..

ขยายเวลาการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ ขอขยายเวลาปิดรับผลงานแบบตราสัญลักษณ์ จากเดิมวันที่ 15 มีนาคม 2562 เป็น วันท..

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานคณบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(เช้า)วันที่ 5 มีนาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีกำหนดรับการติดตา..

ผู้บริหาร วจก หารือความร่วมมือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับชมรม Phuket HR

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกอ..