เวลาของคนมีไอเดียมาถึงแล้ว ขอเชิญส่งผลงานประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ในโจทย์ แผนพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทย กระตุ้นรายได้สู่ชุมชน

🤔👍🏼🧠 เวลาของคนมีไอเดียมาถึงแล้ว🏦 ธนาคารออมสิน ร่วมกับ 💸 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยรา..

ผลการตัดสินกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนตุลาคม 2563 หัวข้อ ดัน street food ไทย ให้ดังไกลทั่วโลก

ผลการตัดสินกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 5 ทีม จากผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด..

ปชส. การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ” นวัตกรรมและตัวแบบการพัฒนายุควิถีใหม่ (New Normal)” ณ มรภ.เทพสตรี

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ตอบรับเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดปร..

วจก. เข้ารับการประเมินศูนย์ทดสอบสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคลด้วยระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ (9 ตุลาคม 2563) คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการรับการประเมินศูนย์ทดสอบสมรรถนะคุณว..

ไข่เค็มอคาเดมี มรส. สร้างสรรค์สื่อชวนขยับปรับชีวิตวิถีใหม่ “ ใส่แมสก์-วัดไข้-ยืนห่าง-ล้างมือ ”

ทีมไข่เค็มอคาเดมี ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ มีไอเดียชวนขยับช่วยลดพฤติกรรมเนือยนิ่งจากการใช้สื่อ..

เปิดใช้งานแล้ว GSB Innovation Club พื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้สู่ธุรกิจสตาร์ทอัพ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับธนาคารออมสิ..

ผลการตัดสินกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนกันยายน 2563 หัวข้อ นำเสนอทุน “1 แสน” นําเสนอแผนธุรกิจ “พิชิตฝัน”

ผลการตัดสินกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 5 ทีม จากผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกว..

วจก. เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้ารับการต..

วจก.มรส.และสมาคมรัฐศาสตร์ มก. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะวิท..