วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผ่านการเลื่อนขั้น TCI 1

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยการขับเคลื่อนขอ..

วจก. ปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ รหัส 64 ผ่านระบบออนไลน์

22 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ร..

คณะวิทยาการจัดการอัปเดตความก้าวหน้าการจัดทำโครงการสำนักงานสีเขียว

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ผศ.ดร.อนุมาน จันทรวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นางสุภานีย์ พุทธพงค์ หัวหน..

ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี – eGovernment Forum, Education Next Forum, Healthcare Technology Summit, AI & IoT Summit, และ SME Smart Manufacturing

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพร่วมใน..

สมาคมนักสื่อสารมวลชน สฎ. แสดงความยินดีกับ รศ. มรส. คนแรกด้านนิเทศศาสตร์ของ มรภ. ภาคใต้

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชกัฏสุราษฎร์ธนี (มรส.) ให้การต้อนรับค..