คณะวิทยาการจัดการ มรส. จัดประชุมบุคลากรประจำคณะ ภาคเรียนที่ 2/2562

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 คณะวิทยาการจัดการ มรส. ดำเนินการจัดประชุมบุคลากรประจำคณะวิทยาการจัดก..

ทีมไข่เค็มฯ คว้ารางวัล สื่อสร้างสรรค์สุขภาวะ ดีเด่น ปลุกคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ

ทีมไข่เค็ม อคาเดมี นิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฯ ได้รับรางวัล สื่อสร้างสรรค์สุขภาวะ ดีเด่น ปร..

สายสนับสนุน วจก. เสริมสร้างความรู้ Career path สู่การทำงานในอนาคต

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดโ..

5 ปี ความสำเร็จของ หลักสูตรค้าปลีก มรส.ยังจับมือซีพีออลล์ พัฒนาต่อไม่หยุดนิ่ง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) จัด..

วิทยาการจัดการ มรส. จับมือ เคอรี่ ร่วมพัฒนาบัณฑิตมุ่งตอบโจทย์ตลาดแรงงาน 4.0

วันนี้ (9 ตุลาคม 2562) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ทำบันทึกข้อตกลงความ..

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 มีมต..

คณบดี วจก. ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ International Seminar ณ ประเทศอินเดีย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได..

นิเทศจับมือกรมอนามัย ลดปัญหาตั้งครรภ์ จัดกิจกรรม Young Love รักเป็นปลอดภัย

วันนี้ (17 กันยายน 2562) ที่ห้อง GA101 อาคาร 80 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ (บัณฑิตวิทยาลัย) สำนักข่าวลูกยางนิ..