ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโควตา รอบย่อยพิเศษ “MSC FAST TRACK”

    >>> ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบโควตา รอบย่อยพิเศษ “MSC FAST TRACK” <..

วจก. ลงพื้นที่ ลุยส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจด้านมาตรฐาน อย. และฮาลาล

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. ที่ผ่านมา หน่วยบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ นำทีมโ..

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สวก. ประจำปีงบประมาณ 2566

  ดาวน์โหลด  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจา..

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ และบัณฑิตศึกษา “ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 17″

  ดาวน์โหลด  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ และบัณฑิตศึกษา “ราชภัฏสุรา..

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการรูปแบบออนไลน์ “วิทยาการจัดการเทพสตรีวิชาการ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

  ดาวน์โหลดไฟล์:  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการรูปแบบออนไลน์ “วิทยาการจัดการเทพสตรีวิ..

ประชาสัมพันธ์การส่งผลิตภัณฑ์/ผลงานวิจัยและพัฒนา/ผลประกอบการเข้ารับการพิจารณารางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปีฯ ประจำปี 2565

  ดาวน์โหลดไฟล์:   การส่งผลิตภัณฑ์/ผลงานวิจัยและพัฒนา/ผลประกอบการเข้ารับการพิจารณารางวัล..

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ Portfolio รอบย่อยพิเศษ “MSC PASSION”

    >>>ตรวจสอบผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ..