ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ Portfolio รอบย่อยพิเศษ “MSC PASSION”

    >>>ตรวจสอบผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ..

ปฏิทินการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ.2565

  ดาวน์โหลด   ปฏิทินการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ..

ประกาศรายชื่อผู้สมัครคณะกรมการบริหารสโมสรนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท) ประจำปีการศึกษา 2564

  ดาวน์โหลด  ประกาศรายชื่อผู้สมัครคณะกรมการบริหารสโมสรนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อ..

ประกาศรายชื่อผู้สมัครคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

  ดาวน์โหลด  ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้สมั..

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

  ดาวน์โหลด  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย ประจ..

รับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2564

  ดาวน์โหลดไฟล์   ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครแ..