ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ : วิชาการรับใช้สังคม

ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงานด้านวิชาการรับใช้สังคม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ : วิชาการรับใช้สังคม กำหนดจัดงานวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การประชุมวิชาการระดับชาติ : วิชาการรับใช้สังคม

 

national-symposium-walailak-university-2019

 

ดาวน์โหลดเอกสาร   การประชุมวิชาการระดับชาติ : วิชาการรับใช้สังคม  [PDF]

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.