ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ Portfolio รอบย่อยพิเศษ “MSC PASSION สานฝันคนอยากเรียนคณะวิทยาการจัดการ”

msc passion cover fb
Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.