วจก. ปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ รหัส 64 ผ่านระบบออนไลน์

Ads2

22 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 64 และการประชุมกลุ่มย่อยของหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักผู้บริหาร คณาจารย์ ได้รู้จักเพื่อน ๆ ในหลักสูตร และคณะที่เลือกเรียนมากยิ่งขึ้น ร่วมถึงการตอบคำถามในเรื่องต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom cloud meetings  สำหรับใครที่พลาดการปฐมนิเทศออนไลน์สามารถดูย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/6hgSew1Xx3/

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.