“วจก เปิดบ้าน” สร้างแรงบันดาลใจให้รุ่นน้องก่อนเรียนจริง ใน Rajabhat Camping 2018

rajabhat-camping-2018

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ Rajabhat Camping 2018  และ “กิจกรรมเปิดบ้าน วจก. – แชร์ประสบการณ์จากพี่สู่น้อง” โดยศิษย์ปัจจุบัน นางสาวนิตติยา ดาวกระจาย “มิสแกรนด์สตูล” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และ ตัวแทนศิษย์เก่า นางสาวปิยะภรณ์ จิตรรัตน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 8 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องGA101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยเล่าถึงประสบการณ์การใช้ชีวิต การแก้ปัญหาต่างๆ ในช่วงวัยเรียน และการปรับตัวในสังคมรั้วมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังพูดถึงประสบการณ์การทำงานในขณะที่ยังเรียนว่าต้องเจออะไรบ้าง ตลอดจนบอกเล่าเรื่องราวอื่นๆ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

 

ทิพพาภรณ์ พัฒคายน ข่าว
วิระพงษ์ ทองล่อง ภาพ

 

{AG}rajabhat-camping-2018{/AG}