โครงการ MSC CLEAN UP! ประกวด 5ส. และโต๊ะทำงานน่านั่ง ครั้งที่ 1

msc-cleanup

ขอเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการทุกท่านเข้าร่วมโครงการ MSC CLEAN UP! ประกวด 5ส. และโต๊ะทำงานน่านั่ง ครั้งที่ 1