วจก.คึกคักร่วมทำแผน “สู่ฝัน งานประกันคุณภาพ 4.5”

msc-qa-khanom

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วจก.ร่วมกันวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานของคณะในปีที่ผ่านมา เพื่อจัดทำแผนงานประกันคุณภาพให้บรรลุเป้าหมายที่ 4.5 คะแนน โดยมีท่านอธิการบดีมาให้กำลังใจ บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและอบอุ่น เมื่อวันที่ 22-23 ตุลาคม 2557 ณ ตาลคู่ บีช รีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

{AG}khanon{/AG}