วจก. ประชุมตัวแทนหน่วยงานระดับคณะ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup

ssi-gbs-meeting-agency-06

วันนี้ (12 มิ.ย. 2563) คณะวิทยาการจัดการ ได้เชิญตัวแทนจากหน่วยงานระดับคณะในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Startup และ SMEs กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ณ ห้อง B211 ปัจจักขภัติ อาคารคณะวิทยาการจัดการ โดยมี ดร.อนุมาน จันทวงศ์ เป็นประธาน เล่าถึงที่มาของตัวโครงการ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมกับธนาคารออมสิน

 

ssi-gbs-meeting-agency-06

 

ssi-gbs-meeting-agency-06

 

และมี อาจารย์พรศุลี สุทธโส ประธานคณะกรรมการการดำเนินงานฯ ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup อาทิ แผนการดำเนินงานในแต่ละเดือน ขั้นตอนการสมัคร คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด หลักเกณฑ์การตัดสินผลงาน รูปแบบการนำเสนอผลงาน การตอบข้อซักถามอื่น ๆ ฯลฯ การเปิดตัวอย่างคลิปวิดีโอที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประจำเดือนเมษายน 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร ชื่อทีม รถกับข้าว 4.0 และคลิปวิดีโอที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมหาวิทยาลัย  (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ชื่อทีม ลูกยางนิวส์ 1 แอปพลิเคชันยักษ์

 

ssi-gbs-meeting-agency-06

 

ssi-gbs-meeting-agency-06

 

ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เริ่มต้นส่งผลงานเข้าร่วมเป็นครั้งแรก โดยในเดือนพฤษภาคม มีผลงานจำนวน 5 ผลงาน และได้มีการประกาศผลในระดับมหาวิทยาลัย โดยทีมชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมลูกยางนิวส์ 1 ซึ่งผลงานของผู้ชนะเลิศจะส่งเข้าประกวดในระดับประเทศในลำดับถัดไป และโจทย์ประกวดกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนมิถุนายน 2563 คือ “กลยุทธ์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เทรนด์ใหม่ ปรับใช้ยุค New Normal”  นักศึกษาที่สนใจสามารถดูโจทย์ในแต่ละเดือนได้ที่ Facebook Fanpage : GSB SMEs Startup

 

มาแล้วจ้าาาา ⭐ โจทย์ท้าประลอง Creative Idea ประจำเดือน มิถุนายน 2563 กิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by…

โพสต์โดย GSB SMEs Startup เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2020

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.