หน่วยบริการวิชาการฯ อบรมการบริหารจัดการสื่อออนไลน์ ตลาดประชารัฐใต้เคี่ยม

management-website-and-facebook-page-02

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา หน่วยบริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดยอาจารย์จุฑารัตน์ ธาราทิศ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้เข้าดำเนินการจัดอบรมการบริหารจัดการเว็บไซต์ (Website) และเฟซบุ๊กเพจ (Facebook Page) เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐใต้เคี่ยม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ในโครงการศึกษาและพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ตลาดประชารัฐใต้เคี่ยม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ (แอดมิน) ได้นำเสนอข้อมูล เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนพูดคุย และสามารถบริหารจัดการข้อมูลการประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐใต้เคี่ยมได้มีประสิทธิภาพ

 

ด้านอาจารย์จุฑารัตน์ ธาราทิศ กล่าวว่า “ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ มีผลต่อการดึงดูดลูกค้าเป็นอย่างมาก ทั้งการประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปาก  การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มคนหรือกลุ่มลูกค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็วมากที่สุด ดังนั้น หน่วยบริการวิชาการฯ จึงได้ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดประชารัฐใต้เคี่ยม ในการดำเนินการจัดทำเว็บไซต์และเฟซบุ๊กเพจเพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดฯ ร่วมกัน”

 

ตลาดประชารัฐใต้เคี่ยม ตลาดประชารัฐใต้เคี่ยม ตลาดประชารัฐใต้เคี่ยม

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.