ปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2562)

internship-calendar

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ขอแจ้งปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2562) และขอให้นักศึกษาที่กำลังจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตรวจสอบตารางปฏิทินและรายละเอียดกิจกรรมแต่ละสัปดาห์อย่างละเอียดถี่ถ้วน หากนักศึกษามีข้อสงสัยให้ติดต่อฝ่ายฝึกประสบการณ์การณ์วิชาชีพ (พี่เจน) ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

internship-calendar-regular-1-62

 

ดาวน์โหลด  ปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562   [PDF]

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.