ปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บท. คณะวิทยาการจัดการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2564

internship-calendar

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ขอแจ้งปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บท. คณะวิทยาการจัดการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2564 และขอให้นักศึกษาที่กำลังจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตรวจสอบตารางปฏิทินและรายละเอียดกิจกรรมแต่ละสัปดาห์อย่างละเอียดถี่ถ้วน หากนักศึกษามีข้อสงสัยให้ติดต่อฝ่ายฝึกประสบการณ์การณ์วิชาชีพ (พี่เจน) ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.