วจก.เปิดรับศักราช63 ภายใต้ธีม สุขกันเถอะเรา ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

makemerit2020-06

วันที่ 7 ม.ค. 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ 5 รูป บิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเอง ครอบครัวและการทำงาน ภายใต้ธีม สุขกันเถอะเรา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรม ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

 

makemerit2020-06

 

makemerit2020-06

 

makemerit2020-06

 

ในช่วงบ่ายโดย ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้จัดให้มีการประชุมบุคลากรประจำคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้อง B306 ชั้น 3 เพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 และชี้เแจงทิศทางการดำเนินงานในปี 2563 ของคณะฯ  โดย ดร.อนุมาน จันทวงศ์ ยังได้กล่าวขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาส่วนตัว ช่วยกันผลักดันให้คณะวิทยาการจัดการขับเคลื่อนเติบโตไปข้างหน้า และหวังว่าในปีถัด ๆ ไป ทุกคนจะร่วมมือช่วยกันเป็นอย่างดียิ่ง

 

 

makemerit2020-06

 

makemerit2020-06

 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม การร่วมแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ นักวิจัย มรส. สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานลงในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561  การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีความโดดเด่นและทำคุณประโยชน์ให้กับคณะในด้านต่าง ๆ ประจำปี 2019  และร่วมลุ้นของรางวัล

 

makemerit2020-06

 

makemerit2020-06

 

makemerit2020-06

 

makemerit2020-06

 

makemerit2020-06

 

makemerit2020-06

 

ลิงก์ภาพกิจกรรม

สวัสดีปีใหม่ 2563 ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และประชุมบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ

 

การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเด่น และผู้มีความโดดเด่นทำคุณประโยชน์ให้กับคณะในด้านต่าง ๆ ประจำปี 2019

the-best-of-msc-2019

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.