คณะวิทยาการจัดการ ยื่นมือช่วยเหลือนักศึกษา กศ.บท. หาทางออกค่าเทอม

helped-students-03

เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม MSC2-07 ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้บริหารคณะฯ ประชุมพูดคุยกับนักศึกษา ภาค กศ.บท. คณะวิทยาการจัดการ ที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2561

 

เนื่องจาก ปัญหาทางการเงินและจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีภาวะตกต่ำ ทำให้ผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่มีรายได้จากผลผลิตปาล์มและยางพารา และสภาพอากาศที่ผ่านมา ฝนตกหนักทำให้ไม่สามารถหาเงินให้ลูกหลานชำระค่าลงทะเบียนได้ทันตามกำหนด

 

helped-students-03

 

ด้าน ดร.อนุมาน จันทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า “คณะวิทยาการจัดการไม่ได้นิ่งนอนใจและกำลังหาหนทางช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาดังกล่าว โดยปัญหาหลักๆ เป็นเรื่องการเงิน ขอให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ลงชื่อได้ที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ภายในวันอาทิตย์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 นี้ โดยทางคณะฯ จะรวบรวมรายชื่อนักศึกษาทั้งหมด และทำการบันทึกข้อความเพื่อขออนุญาตชำระค่าลงทะเบียนล่าช้าในภาพรวมถึงอธิการบดีในลำดับถัดไป”

 

helped-students-03

 

นอกจากนี้ อาจารย์ปลื้มใจ ไพจิต รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ยังสอบถามถึงปัญหาในการเรียนอื่น ๆ และให้บริการคำปรึกษาต่าง ๆ เพื่อช่วยให้นักศึกษาคลายความวิตกกังวลอีกด้วย

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.