แนวปฏิบัติการส่งโครงการวิจัยเพื่อขอพิจารณา จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

guideline-research-ethics-human

 

ดาวน์โหลดเอกสาร [PDF]

 

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.