เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

{edocs}/document/student/2017/july/guideline-english-proficiency-test-of-undergraduate-students.pdf,100%,500{/edocs}

ดาวน์โหลด เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  [pdf]